Regulamin

Zasady panujące w naszym hostelu

ZASADY OGÓLNE

 • Recepcja czynna jest w godzinach 10:00 – 18:00. W przypadku przyjazdu do Hostelu poza godzinami pracy recepcji, Gość powinien uprzedzić o tym fakcie pracowników Hostelu drogą mailową lub telefonicznie.
 • Goście zobowiązani są do zameldowania się w chwili przyjazdu na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania telefonicznej rezerwacji pokoju poza godzinami pracy recepcji na daną dobę hostelową. Do dokonania rezerwacji telefonicznej Gość zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu kluczy Gość przyjmuje zobowiązanie do uiszczenia opłaty za nocleg oraz podpisanie karty meldunkowej następnego dnia w recepcji, przed końcem bieżącej doby hostelowej.
 • Doba hostelowa zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 12:00 następnego dnia. W przypadku nie opuszczenia pokoju/łóżka do godziny 12:00 a ten pokój/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa Hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenie ich w recepcji.
 • Gość nie może przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju/łóżka osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres za który została uiszczona opłata.
 • Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00 na terenie całego Hostelu.
  Na terenie Hostelu w godzinach 22:00 do 8:00 mogą przebywać wyłącznie Goście Hostelu oraz obsługa.
 • W godzinach 12:00 do 14:00 odbywa się sprzątanie Hostelu i możliwe są utrudnienia w korzystaniu z obszarów wspólnych.
 • W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Istnieje możliwość zameldowania w hostelu osoby niepełnoletniej. Osoba niepełnoletnia musi posiadać ksero dowodu osobistego prawnego opiekuna ( do wglądu) oraz pisemną zgodę na pobyt w Hostelu ( pismo do pozostawienia w recepcji ).
 • Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana na nową po siódmej dobie. Chyba, że Gość poprosi o zmianę pościeli wcześniej, za odpowiednią opłatą.
 • W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania, naruszającego porządek Hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania policji, straży miejskiej lub innych służb i poproszenie Gościa o opuszczenie Hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualnie niewykorzystane noclegi.
 • Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Hostelu wyrządzając szkodę w mieniu lub gościom albo szkodę na osobie gości, pracowników Hostelu albo innych osób przebywających na terenie obiektu, czy też w jakikolwiek sposób zakłócił spokój pobytu Gości lub sprawne funkcjonowanie Hostelu lub bez podania przyczyny.
 • Za cenne przedmioty pozostawione w Hostelu, Hostel nie odpowiada.
 • W Hostelu nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami.
 • Hostel nie posiada parkingu samochodowego.
 • Hostel jest monitorowany.

REZERWACJE

 • Rezerwacji można dokonać przez stronę www, telefonicznie, mailowo lub w Hostelu.
 • Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto Hostelu zaliczki w wysokości 50% całkowitego kosztu pobytu bądź całej kwoty za pobyt.
 • Każdorazowo przed dokonaniem rezerwacji należy podać informacje wymagane w formularzu rezerwacyjnym.
 • Dokonując rejestracji, Gość automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.
 • Przy rezerwacji dłuższego pobytu (powyżej trzech dni) lub rezerwacjach grupowych (powyżej czterech osób) wymagana jest przedpłata w wysokości 50% całkowitego kosztu pobytu. Przedpłaty należy dononać w ciągu 48h od rezerwacji.
 • W przypadku rezerwacji na jedną noc Hostel zastrzega sobie możliwość wymagania 100% przedpłaty w zależności od aktualnego obłożenia.
 • Wpłaty za rezerwacje należy dokonać na konto: mBank 30 1140 2004 0000 3102 7520 9823
  W tytule przelewu prosimy o podanie terminu pobytu oraz imienia i nazwiska osoby, na które dokonana jest rezerwacja.
 • Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Potrzeba otrzymania Faktury VAT za pobyt w Hostelu powinna być zgłaszana w momencie meldowania. Może być wystawiona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zapłaty (zarówno zaliczki jak i należności końcowej). Po upływie terminu Hostel odmówi wystawienia faktury.
 • Dokonując rezerwacji na stronie www.abhostel.pl, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnego za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.
 • Pisemne potwierdzenie rezerwacji wraz z pieczątką firmy wystawiane na prośbę rezerwującego, zostaje wystawione po wpłacie 100% wartości pobytu na konto i nie podlega zwrotowi.

REZYGNACJA Z REZERWACJI

 • Bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest w przypadku odwołania przyjazdu na nie mniej niż 48 godzin przed datą rozpoczęcia pobytu.
 • Rezygnacji z rezerwacji należy dokonać tylko i wyłącznie droga mailową na adres biuro@abhostel.pl
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji już realizowanej zwrot będzie obejmował każdą nierozpoczętą dobę Hostelową.
 • W przypadku nie stawienia się w Hostelu w dniu rozpoczęcia się rezerwacji, Hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę oraz skasowania rezerwacji na pozostałe doby o ile nie otrzyma od Gościa informacji o późniejszym przyjeździe.

OPŁATY

 • Płatność w Hostelu dokonywana jest w PLN.
 • Podane ceny są cenami brutto.
 • Hostel akceptuje karty płatnicze Visa i Master Card.
 • Wszystkie szkody muszą zostać pokryte przez tych, którzy ich dokonali bądź ich prawnych opiekunów. W przypadku zniszczenia mienia w Hostelu, Hostel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej w celu pokrycia kosztów zniszczenia.
 • Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 100 zł.
 • Za zgubienie kluczyka do szafki w pokojach wieloosobowych pobierana jest opłata 20 zł.
 • Za nieprzestrzeganie ciszy nocnej pobierana jest opłata 100 zł za osobę.
 • Za złamanie zakazu palenia pobierana jest opłata 200 zł od osoby za każde zdarzenie tego typu. W przypadku włączenia się alarmu przeciwpożarowego Gość będzie obciążony kosztami nieuzasadnionego wezwania straży pożarnej. Mandat jest egzekwowany przez personel hostelu.
 • Za wymianę pościeli na żądanie Gościa pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 15 zł.
 • W przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia materaca pobierana będzie opłata w wysokości 200 zł.
 • Wymeldowanie się po godzinie 14:00 wynosi 100% aktualnego kosztu noclegu za kolejną dobę.

REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Hostel powinny być zgłaszane obsłudze Hostelu pisemnie lub ustnie  w trakcie trwania pobytu Gościa składającego reklamację.
 • Reklamacje składane innym trybem, zwłaszcza po zakończeniu pobytu w Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji.

Powoływanie się na niezapoznanie się z powyższym regulaminem nie zwalnia z jego stosowania.
Gość akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulamin obowiązujący w Hostelu.